Tällä sivulla julkaistaan Niiniveden seurakunnan päätöksentekoon liittyvät julkiset ilmoitukset ja kuulutukset sekä seurakunnan toimielimien ja viranhaltijoiden päätökset, jotka kirkkolain säädösten perusteella on pidettävä nähtävillä seurakunnan yleisessä tietoverkossa. 

 

Kirkkolain 10 luvun  23 §:n mukaan

"Pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa tai viranhaltijapäätöksessä julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä."

 

Päätökset pidetään nähtävillä tiedoksisaannin jälkeen oikaisuvaatimukselle tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Kirkkolain 10 luvun 24 §:n mukaan 

"Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja, kirkkohallituksen 3 luvun 21 §:n 4 momentissa tarkoitettu päätös tai valitusviranomaisen päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa."

Kuulutukset ja julkisten kokousten kutsut

Kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirja nähtävillä verkkosivuilla 16.5.-22.6.2024.
KutsuLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat

Pöytäkirja 1/2024Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf), 13.2.2024

Pöytäkirja 2/2024Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf), 15.5.2024

Pöytäkirja 1/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä, 18.1.2023

Pöytäkirja 2/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä, 24.5.2023

Pöytäkirja 3/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä, 20.9.2023

Pöytäkirja 4/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä, 20.11.2023

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Pöytäkirja 1/2024Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 13.2.2024

Pöytäkirja 2/2024Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 20.3.2024

Pöytäkirja 3/2024Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 24.4.2024

Pöytäkirja 1/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä 10.2.2023

Pöytäkirja 2/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä 22.3.2023

Pöytäkirja 3/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä 19.4.2023

Pöytäkirja 4/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä 10.5.2023

Pöytäkirja 5/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä 7.6.2023

Pöytäkirja 6/2023 Linkki avautuu uudessa välilehdessä6.9.2023

Pöytäkirja 7/2023 Linkki avautuu uudessa välilehdessä14.9.2023

Pöytäkirja 8/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä 25.10.2023

Pöytäkirja 9/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä 8.11.2023

Pöytäkirja 10/2023 Linkki avautuu uudessa välilehdessä20.12.2023

Viranhaltijapäätökset, joihin seurakunnan jäsenellä on oikaisuvaatimusoikeus

Talouspäällikön päätös 23§Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) ja oikaisuvaatimusohje (pdf)

 

 

Muut päätökset ja pöytäkirjat:

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalin vaalilautakunnan kokouksen 19.2.2024 pöytäkirjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf), jolla on vahvistettu 13.2.2024 toimitetun vaalin tulos.