Yhteisvastuukeräys 2022 Niiniveden seurakunnassa

Miten meillä Niiniveden seurakunnassa:

Niiniveden seurakunnan Yhteisvastuu-keräys alkoi 6.2. ja jatkuu vuoden loppuun asti. Keräystä ideoi ja toteuttaa Yhteisvastuu-toimikunta. Sen puheenjohtajana toimii Eeva Jäntti.  Yhteisvastuu-toimikunta ottaa myös ideoita ja apua vastaan. Jos haluat järjestää jotakin tai kerätä varoja, ole yhteydessä diakoniiin.

 

VUODEN 2022 KERÄYSTEEMA

Yhteisvastuukeräyksellä 2022 lisätään turvallisia aikuisia korona-ajasta kärsineiden lasten ja nuorten arkeen. Kampanjan iskulause ja sanoitus:

LAHJOITA MULLE HUOMINEN. Pandemia on koetellut lapsia ja nuoria Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Lahjoittamalla Yhteisvastuukeräykseen voit antaa kasvavalle ikäpolvelle valoisamman tulevaisuuden.

TUOTONJAKO 2022

ULKOMAILLA: 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun työn kautta kehittyvien maiden auttamiseen. Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), poliittiset selkkaukset seurannaisvaikutuksineen tai äkilliset onnettomuudet.

KOTIMAASSA: 20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakunnalle ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin.

Toiset 20 % ohjataan Lasten ja nuorten keskukselle, joka kehittää muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa tarjoten lisää turvallisia aikuisia nuorten arkeen. Valtakunnallisesti toimivan NettiSaappaan vapaaehtoiset hakeutuvat nuorten luo sosiaalisessa mediassa ja tarjoa- vat tarvittaessa keskusteluapua. Saappaan uusin toimintamuoto on koulujen kanssa yhteistyössä kehitettävä KouluSaapas.

KERÄYSAIKA

Keräys alkaa su 6.2.2022 ja kestää kalenterivuoden loppuun 31.12.2022 asti.