Ristiäiset eli kastejuhla

Kastejuhla on suuri juhlan aihe: ihmisestä tulee kotiseurakuntansa ja maailmanlaajuisen kirkon jäsen.

Kaste perustuu Jeesuksen sanoihin:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matteus 28:18–20)

Ihmisiä kastetaan siis Jeesuksen antaman kaste- ja lähetyskäskyn perusteella. Luterilaisessa kirkossa kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin.

Tavallisesti lapsi kastetaan kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. Voit järjestää kastetilaisuuden seurakunnan tiloissa, kotona tai muussa juhlaan sopivassa paikassa. Yksi vaihtoehto on kastaa lapsi jumalanpalveluksen yhteydessä. Yleensä kastejuhla järjestetään viikonloppuna, mutta juhlan voi järjestää myös muulloin.

Jos sinua ei ole kastettu ja haluat liittyä kirkon jäseneksi, osallistu ennen kastetta rippikouluun. Kysy lisää papeilta tai kirkkoherranvirastosta.

Oheisista linkeistä saat tarkempaa tietoa kastejuhlan järjestelyistä.

Kun asia on ajankohtainen, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisessa kirkossa kastetaan myös nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä.

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään yksi.

Kummien valinta ja tehtävät

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku