Hautaustoimilain mukaisesti hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä.
Muistomerkin tulee olla hautasmaan ylläpitäjän hyväksymä. 

Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle niin ettei ole kaatumisen tai vieremän vaaraa.
Muistomerkkisuunnitelma hyväksytään seurakunnassa ennen muistomerkin valmistamista.
Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen seurakuntamestarin kanssa.

Haudan reunustaminen aidalla, kivetyksellä tai muuten on kielletty, jollei hautausmaan käyttösuunnitelma sitä salli.
Seurakunta voi määrätä haudalta poistettavaksi asiaankuulumattomat aidat, puut, pensaat ja muut kasvit.

Hautauksen yhteydessä haudalla olevat hautamuistomerkit on hautaoikeuden haltijan kustannuksella siirrettävä syrjään,
jotta muistomerkki ei vaaranna turvallisuutta.