Laskutuskäytäntö

Seurakunnalle lähetettävät laskut tulee toimittaa sähköisesti.
Ennen laskun toimittamista ensimmäistä kertaa, tulee seurakunnalle ilmoittaa
laskuttajan tiedot järjestelmään tallentamista varten.

Laskutusosoitteeseen ei tule lähettää seurakunnalle osoitettua muuta postia tai
palkanmaksuun liittyviä lomakkeita.

Verkkolasku

Verkkolaskuosoite 003730865494
Operaattori Basware BAWCFI22

Sähköpostilasku

Sähköpostilaskun hyväksytty tiedostomuoto on pdf.
Tiedoston nimi saa sisältää vain seuraavia merkkejä:
[A-Z], [a-z], [0-9], [.], [_]

sähköpostiosoite: kirkonpalvelukeskus@bscs.basware.com

Kirjoita laskulle saajaksi Niiniveden seurakunta ++3266++