Hautajaiset

Kuolema on osa tätä elämää ja maallisen vaelluksen päätepiste.

Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole." (Joh. 11: 25-26)

Surun kohdatessa meidän on kyettävä hoitamaan kuolemaan ja hautaamiseen läheisesti liittyviä asioita. Hautajaisten järjestelyistä voit ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon puhelinnumeroon 040 359 2291.

Hautajaisten järjestelyissä seurakunnan kanssa sovitaan seuraavista asioista:

  • siunausajankohta ja -paikka
  • siunaava pappi ja toimituksen kanttori
  • hautapaikka, mikäli haudataan seurakunnan omalle hautausmaalle
  • sanomakellojen soiton ajankohta (arkisin klo 10-12 välillä)
  • mahdollinen tilavaraus seurakuntakodilta muistotilaisuudelle

Mikäli vainaja halutaan haudata muualle kuin kotiseurakuntaansa, hoidetaan hautaukseen liittyvät järjestelyt kyseisen seurakunnan kanssa.

Hautaustoimistot huolehtivat vainajan kuljetuksesta sekä myyvät arkkuja.

 

Siunausajankohta ja -paikka

Siunausajankohta voi olla mikä tahansa arkipäivä tai lauantai. Lauantaisin siunausajat ovat klo 10 ja 14. Muina päivinä kellonaika on sovittavissa tapauskohtaisesti. Sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapyhinä ei toimiteta hautaan siunaamisia.

Siunauksen suorittaa työvuorossa oleva pappi. Seurakunnan jäsenen siunaus voidaan toimittaa joko kirkossa tai haudalla. Ennen tilaisuutta käydään toimituskeskustelu papin kanssa. Keskustelussa käydään läpi toimituksen kulkua ja tilaisuudessa huomioon otettavia asioita. Virsi- ja musiikkivalinnoissa apua saa kanttorilta.

Arkun saattamiseen kylmiöstä kirkkoon ja kirkosta haudalle tarvitaan kuusi kantajaa.

Hautauslupa, jonka lääkäri antaa, on toimitettava seurakuntaan vainajan kuljetuksen yhteydessä.

 

Muistotilaisuus

Siunauksen jälkeen kokoonnutaan usein myös muistotilaisuuteen. Muistotilaisuus on omaisten järjestämä, vainajan näköinen tilaisuus, johon vieraat kutsutaan. Muistotilaisuus voidaan pitää kotona, seurakunnan tiloissa tai muussa soveltuvassa tilassa. Seurakunnan tilat pitää varata aina erikseen. Seurakunnalla ei ole pitopalvelutoimintaa.

Muistotilaisuuden ohjelmassa voi olla adressien luku, omaisten tai ystävien puheenvuoroja ja muistosanoja, papin puhe ja tilaisuuteen sopivaa musiikkia ja yhteislaulua.

Siunauksen toimittanut pappi ja/tai kanttori voivat osallistua muistotilaisuuteen mikäli se on muiden päivän työtehtävien puitteissa mahdollista ja mikäli heidät kutsutaan tilaisuuteen. Kutsu on hyvä esittää jo etukäteen muista järjestelyistä sovittaessa.

Hautapaikka

Hautaus voidaan toimittaa arkku- tai uurnahautauksena. Uurnat voidaan laskea myös arkkuhautaan. Seurakunnalla on muistolehdot Tervon kirkon hautausmaalla ja Vesannon Vanhalla hautausmaalla tuhkan kätkemistä varten. Lähin krematorio sijaistsee Kuopiossa.

Hautapaikka voi olla suvun hallinnassa oleva hauta tai kuoleman yhteydessä voidaan luovuttaa uusi hautapaikka. Uusia hautapaikkoja on Tervon kirkon hautausmaalla sekä Vesannon Uudella hautausmaalla.

Uuden paikan luovutuksen yhteydessä peritään hautapaikkamaksu. Hautapaikat luovutetaan 25 vuodeksi. Uuden hautapaikan luovutuksen yhteydessä omaiset nimeävät hautapaikan haltijan sekä sopivat mahdollisesti myös siitä, ketä hautaan voidaan haudata.

Hautapaikan haltija toimii yhteyshenkilönä seurakuntaan päin ja edustaa omaisia hautapaikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä vastaa haudanhoidosta.

Arkkuhautauksesta peritään hautauspalvelumaksu, joka sisältää haudan kaivamisen, peittämisen sekä vainajan säilytyksen seurakunnan ruumiskylmiössä. Arkkuhautaus Niiniveden seurakunnan alueella asuvalle maksaa  520€ ja muille 620€. Uurnan tai tuhkan kätkemisestä peritään hautauspalvelumaksua Niiniveden seurakunnan alueella asuvalta 120€ ja muilta 200€.

 

Hautajaisten jälkeen

Surutyössä tukea ja keskusteluapua saa myös seurakunnan diakonilta. Lisätietoa sururyhmästä.

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tarvittavien virkatodistusten ja sukuselvitysten hankkiminen vaatii aikaa, joten toimiin kannattaa ryhtyä ajoissa. Vainajasta on 15:sta ikävuodesta kuolinhetkeen asti tehtävä aukoton selvitys kaikista niistä seurakunnista, joissa hän on elämänsä aikana ollut kirjoilla. Virkatodistukset tilataan Kuopion aluekeskusrekisteristä. Perunkirjoituspalveluita tarjoavat pankit, lakiasiaintoimistot sekä oikeusaputoimistot.

Hautauksen jälkeen omaisten on poistettava kukkalaitteet hautakummulta. Omaisten on huolehdittava haudan hoidosta joko itse tai hoidosta voi sopia seurakunnan kanssa korvausta vastaan. Haudanhoitosopimuksia tehdään kirkkoherranvirastossa.

Talviaikana haudatuilta haudoilta siirretyt hautakivet nostetaan paikoilleen ja siistitään vasta keväällä, kun routa on sulanut. Muina vuodenaikoina haudattujen hautojen siistimisestä vastaavat omaiset.

Määräajaksi luovutetun haudan hallinta-aikaa voi määräajan päättyessä jatkaa maksamalla hinnaston mukaisen maksun.

Mikäli hautapaikanhaltija muuttuu, tulee asianosaisten valita keskuudestaan uusi edustaja ja ilmoittaa uudet yhteystiedot seurakuntaan.

Pyhäinpäivänä jumalanpalveluksessa luetaan kaikkien edellisen pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden seurakunnan jäsenten nimet ja kunkin muistolle sytytetään kynttilä. Omaiset voivat ilmoittaa seurakuntaan, mikäli eivät halua läheisensä nimeä luettavan.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen