Uutislistaukseen

Diakonin virka haettavana

Niiniveden seurakunta hakee vakituista viranhaltijaa diakonian virkaan.

Seurakunnan diakonin tehtävässä korostuu joustavuus sekä niin omaehtoisen suunnittelun kuin eri tahojen kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen vaatimukset. Tehtävä on monialainen. Työ sisältää vastaanottotyötä, vierailuja ja hartauksia laitoksissa, kotikäyntityötä, seurakuntapiirien toiminnan tukemista, avustamista jumalanpalveluksissa, yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, vapaaehtoistoiminnan kehittämistä ja koordinoimista, erilaisten tapahtumien ja toiminnan suunnittelua ja toteuttamista, osallistumista rippikoulu- ja leirityöhön. Monipuolinen ja itsenäinen työnkuva antaa mahdollisuuksia työn kehittämiseen omien vahvuuksien ja erityisosaamisen mukaan. Edellytämme sitoutumista kirkon perustehtävään, hyviä yhteistyö ja some-taitoja.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Kirkkohallituksen 22.9.2020 päätöksen mukainen tutkinto (Kirkon säädöskokoelma nro 141) Valitun tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen (KL 6 § 13). Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilasta sekä KL 6 § 33:n mukainen rikosrekisteriote.

Viran peruspalkka on vaativuusryhmän 502 mukainen (peruspalkka 2602,62€/kk). Viran hoito edellyttää oman auton käyttöä: seurakunta on alueellisesti laaja ja toimipisteiden välinen matka on noin 23 km.

Virka täytetään mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan ja viran täyttämisessä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen (CV, työ- ja tutkintotodistukset) on toimitettava 10.2.2023 klo 14 mennessä Niiniveden seurakuntaan osoitteella Terveystie 5, 72300 Vesanto tai sähköpostitse niiniveden.seurakunta@evl.fi. Hakemuksia ei palauteta. Hakijan tulee olla valmis saapumaan haastatteluun erikseen ilmoitettuna aikana.

Lisätietoja antaa Marja-Leena Niinivaara-Koskell 044-387 2125 ja vs.diakoni 0408301724.

21.12.2022 14.46