Uutislistaukseen

Päätöksien nähtävillä olo

Kuopion tuomiokapitulin päätökset 39§ ja 48§ ovat nähtävillä Niiniveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa 21.1.2023 asti.

Asiat, joita päätökset koskevat: Jumalanpalvelusten pitäminen; Niiniveden seurakunta, Tervon seurakuntatalo sekä Diakonian viran täyttäminen: Niiniveden seurakunta

Niiniveden seurakunnan kirkkovaltuuston 1.12.2022 kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloa on jatkettu 4.2.2023 asti virheellisestä valitusosoituksesta johtuen.

21.12.2022 13.58